Wspomnienie ks. Bąka

Ksiądz Piotr Bąk (3 czerwca 1929 - 18 lipca 2010), urodził się i mieszkał do momentu wysiedlenia w Zuchorzycach, parafia Biłka Szlachecka koło Lwowa. W kwietniu 1945 roku wraz z całą rodziną przyjechał do Grodźca na Śląsk Opolski. Otoczony opieką księdza Wincentego Urbana, późniejszego biskupa, wyjeżdża do Wrocławia.

 

Tam kończy liceum i w 1951 roku rozpoczyna naukę w Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjmuje 23 czerwca 1957 roku we Wrocławiu z rąk księdza biskupa Bolesława Kominka. W latach 1957-1961 - jest wikarym w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu na Opolszczyźnie. W kwietniu 1961 roku obejmuje parafię pod wezwaniem Świętej Anny we Wrocławiu - Praczach. Proboszczem we Wrocławiu-Praczach pozostaje przez 38 lat, w tym czasie buduje dom katechetyczny, odnawia zabytkowy kościół i plebanię. W 1999 r. przechodzi na emeryturę i wraca do Grodźca. Tutaj pomaga w pracy duszpasterskiej najpierw księdzu proboszczowi Edmundowi Cisakowi, a później księdzu proboszczowi Zdzisławowi Banasiowi. Zapamiętamy Go jako kapłana zaangażowanego w pracę duszpasterską, z życzliwością i zrozumieniem odnoszącego się do drugiego człowieka.