Jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Edmunda Cisaka

            19 czerwca 2015r. odbył się w Opolu jubileusz długoletniego proboszcza grodzieckiej parafii księdza prałata Edmunda Cisaka. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawianej w kaplicy Domu Księdza Emeryta. Podczas mszy kazanie wygłosił ksiądz biskup Jan Bagiński, który między innymi przedstawił dokonania księdza Jubilata.

Za największe z nich uznał: długoletnią posługę kapłańską w Grodźcu, podczas której udało się księdzu E. Cisakowi sprowadzić do Grodźca wyposażenie kościoła w Biłce Szlacheckiej, doprowadzić do koronacji obrazu Matki Boskiej oraz wybudować Kalwarię Sybiraków, zorganizowanie i kierowanie pieszą pielgrzymką z Opola do Częstochowy oraz wieloletnie sprawowanie urzędu Krajowego Kapelana Związku Sybiraków. Po mszy ksiądz prałat Edmund Cisak został odznaczony przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. Na mszy obecni byli wychowankowie Jubilata, księża, którzy wyszli z grodzieckiej parafii, zespół Grodziec oraz delegacja
z Grodźca.

            Po mszy odbyło się spotkanie, podczas którego składano życzenia Jubilatowi i odśpiewano Sto lat. Oprawę muzyczną mszy świętej oraz spotkania zapewnił zespół Grodziec.