Wizyta Biskupa

22 marca 2012r. przybył do Grodźca Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa. Wizyta rozpoczęła się od mszy świętej w intencji chorych i seniorów naszej parafii.

Po mszy ksiądz biskup wraz z księdzem proboszczem Zdzisławem Banasiem udali się do PSP w Grodźcu. Następnie w świetlicy wiejskiej ?Pawilon? odbyło się spotkanie ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie naszej parafii. Dostojnego Gościa powitała delegacja w składzie: Zdzisław Adamski, Alicja Bogusz, Anna Juszczyszyn, Jan Karpa, Anna Kasperska, Krystyna Pomajda. Księdzu biskupowi wręczono kwiaty i korowaj (upiekła go Anna Juszczyszyn), a ksiądz proboszcz przedstawił zebranych. Następnie głos zabierali: w imieniu Rady Sołeckiej, sołtys Grodźca Zdzisław Adamski,  Jan Karpa (Stowarzyszenie ?Nasz Grodziec?), Teresa Kałamarz (Caritas), Józefa Cichowska (zespół Grodziec), Danuta Szewc (zespół Jutrzenka) oraz sołtys Mnichusa Irena Kokot. Słuchano również piosenek w wykonaniu naszych zepołów folklorystycznych. Na koniec spotkania biskup Paweł Stobrawa z aprobatą wypowiedział się na temat zgodnego działania wszystkich działających na naszym terenie organizacji oraz przekazał zebranym obrazki wraz z błogosławieństwem. Wizytę zakończyła msza święta w intencji wszystkich parafian odprawiona o g. 17.00 w kościele parafialnym.