Nasadzenia wzdłuż rzeczki

4 października 2010r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu posadzono na terenie Grodźca 40 lip. Nasadzenia były rekompensatą za drzewa wycięte podczas remontu drogi krajowej nr 46.

Rozmowy z GDDKiA w Opolu na temat nasadzeń trwały od maja i prowadzone były za pośrednictwem UG i M w Ozimku.