Spotkanie opłatkowe

19 grudnia 2010r. w PSP w Grodźcu odbyło się spotkanie opłatkowe dla samotnych i starszych mieszkańców Grodźca. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka i Stowarzyszenie "Nasz Grodziec". Zebranych powitali Przewodniczący Rady Sołeckiej - Zdzisław Adamski, ksiądz proboszcz Zdzisław Banaś oraz prezes Stowarzyszenia Nasz Grodziec, Krzysztof Kleszcz.

Po krótkiej modlitwie ksiądz proboszcz, Zdzisław Banaś, poświęcił opłatki i złożył wszystkim zebranym życzenia. W imieniu burmistrza Ozimka życzenia złożyła sekretarz Gminy Ozimek, Barbara Durkalec. Następnie wszyscy zebrani składali życzenia sobie wzajemnie, dzieląc się przy tym opłatkiem przyniesionym przez Siostry Felicjanki. Nie zabrakło także toastu za pomyślność w Nowym Roku. Dalszą część spotkania wypełniły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Grodziec i wszystkich zebranych.