Dzień Seniora

Kilkudziesięciu seniorów wzięło udział w zorganizowanym 28 kwietnia przez sołtysa wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” spotkaniu w Pawilonie. Coroczne spotkanie najstarszych mieszkańców naszej wsi rozpoczęło się od toastu i życzeń dla uczestników, wygłoszonych przez sołtysa Zdzisława Adamskiego i prezesa stowarzyszenia Krzysztofa Kleszcza.

Następnie burmistrz Ozimka Marek Korniak dziękował za wkład, który wnieśli w rozwój gminy i również życzył zdrowia i pogody ducha. Trzeba powiedzieć, że atmosfera spotkania była bardzo radosna i pełna optymizmu, do czego przyczynił się zespół Grodziec, przypominając polskie piosenki ludowe. Wraz z zespołem śpiewała cała sala. Potem rozpoczęły się wspomnienia, opowiadanie dowcipów, a nawet tańce. Oby za rok impreza była równie udana.