Mikołaj w Grodźcu

6 grudnia o g. 18.00 przybył do świetlicy wiejskiej Święty Mikołaj. Przyjechał na czas, mimo braku śniegu i silnie wiejącego wiatru. Jeszcze przed świętym Mikołajem w świetlicy zjawiły się dwa Aniołki, które częstowały dzieci słodyczami.

Po krótkim powitaniu z dziećmi rozpoczęła się najbardziej oczekiwana chwila - rozdawanie prezentów. Dzieci podchodziły do Mikołaja, a ten wręczał im przywiezione ze sobą prezenty. Warto podkreślić, że Święty nie przywiózł ze sobą żadnej rózgi, z czego jasno wynika, że dzieci w Grodźcu w mijającym roku były grzeczne.

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, pani Barbarze Katolik, panu Jarosławowi Mielnikowi oraz paniom Agnieszce Filozof i Katarzynie Supel.