Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Tel.+48 775464029
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Półkolonie

  Koniec wakacji to dla najmłodszych mieszkańców Grodźca okazja do wzięcia udziału w półkoloniach organizowanych w Kuźni przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec. W tym roku z możliwości tej skorzystało trzydzieścioro dzieci, które pod opieką pań Iwony Konieczo i Marzeny Leżak spędziły aktywnie dwa ostatnie tygodnie wakacji.
  Więcej ...
 • 2 Rajd po Ukrainie

  W dniach 21 lipca – 3 sierpnia Stowarzyszenie “Nasz Grodziec” zorganizowało kolejny rajd rowerowy, pod nazwą Szlakiem kresowych twierdz. Jego trasa wiodła po obecnych terenach Ukrainy. W rajdzie wzięło udział 11 osób: Ania, Bartek, Basia, Krzysiek, Łucja, Marysia, Mirek, Rysiek, Teresa, Tomek, Zdzichu, ekipa prawie taka sama, jak rok temu na Białorusi. Poniżej przedstawiamy relację z trasy rajdu.
  Więcej ...
 • 3 VII Opolskie Spotkania Kresowe

  W dniach 23-24 czerwca odbyły się VII Opolskie Spotkania Kresowe zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec oraz Sołtysa Grodźca i Radę Sołecką. Imprezę dofinansowaną przez UGiM w Ozimku, objął patronatem Wojewoda Opolski Adrian Czubak, patronat medialny sprawowały Radio Opole oraz Tygodnik Ziemi Opolskiej.
  Więcej ...
 • 4 Honorowy Obywatel

  9 czerwca 2018 r. wieloletni kapelan Sybiraków ksiądz prałat Edmund Cisak, został Honorowym Obywatelem Gminy Ozimek, gdzie przez długie lata był proboszczem w parafii grodziec. Tytuł przyznała mu Rada Miejska na uroczystej
  Więcej ...
 • 5 Turniej tenisa

  Na nowym stole tenisowym rozgrywano VI Turniej tenisa stołowego, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Stół, a w zasadzie dwa stoły zostały zakupione z funduszu sołeckiego przez sołtysa Grodźca, Zdzisława Adamskiego. Jeden z nich trafił do PSP w Grodźcu, a drugi stać będzie w Kuźni.
  Więcej ...

Podziękowania z Wilna

            W ostatnich dniach otrzymaliśmy podziękowania za słodycze zebrane dla polskich dzieci z Wilna podczas zbiórki świątecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. W ramach akcji przeprowadzonej w Grodźcu zgromadzono ponad 70 kilogramów słodyczy.

Tak dużą ilość słodyczy udało się zebrać dzięki ofiarności mieszkańców, a także pomocy: księdza proboszcza Zdzisława Banasia, radia Doxa z Opola, społeczności PSP w Grodźcu, właścicieli sklepów spożywczych w Grodźcu oraz pracowników UGiM w Ozimku.

              Stowarzyszenie zbierało dary dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej Namas, kuris laukia (Dom, który czeka) w Nowej Wilejce, dzielnicy Wilna i prowadzonej przez siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Nowa Wilejka (lit. Noujoji Vilnia) jest wschodnią dzielnicą Wilna, znaną przede wszystkim jako miejscowość leżąca na trakcie Batorego, a także jako miejsce urodzenia Tadeusza Konwickiego. Mniej osób wie, że obecnie jest to jedna z bardziej polskich dzielnic stolicy Litwy. O ile w całym mieście odsetek Polaków nie przekracza 20%, o tyle w Nowej Wilejce Polacy stanowią jedną trzecią mieszkańców. W czasach Związku Radzieckiego dzielnica rozwijała się jako typowe przedmieście przemysłowe, wraz z odzyskaniem niepodległości przez Litwę i uwolnieniem procesów rynkowych większość dużych zakładów upadła, a Nowa Wilejka zbiedniała. W porównaniu z resztą miasta mieszkają tam teraz ludzie ubożsi i słabiej wykształceni. W grupie tych osób znajduje się także spora liczba Polaków. 

Do świetlicy dzieci przychodzą po szkole, by przy pomocy sióstr lub wolontariuszy odrobić zadane lekcje i pouczyć się. Jest też wspólny posiłek, a także zajęcia wychowawcze i różnego typu gry oraz zabawy. W dniach wolnych organizowane są wycieczki, zajęcia sportowe, teatrzyki, wspólne ogniska itp. W pracy systematycznie wspomaga siostry grupa młodych ochotników, uczniów szkół średnich i studentów. Świetlica współpracuje z rodzicami dzieci oraz ze szkołą i kuratorem.

Świetlica środowiskowa Dom, który czeka powstała w 2005 r. z inicjatywy sióstr zakonnych, które dostrzegły potrzebę pomocy dzieciom. W ubiegłym roku siostry otwarły kolejną świetlicę w podwileńskiej Rudaminie. Miejmy nadzieję, że współpraca pomiędzy mieszkańcami Grodźca a Polakami z Litwy będzie się rozwijać.

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright 2018 Nasz Grodziec