Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Tel.+48 775464029
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 1%

  Wpływy z 1% z ostatnich lat.
  Więcej ...
 • 2 Spotkanie członków

  Jeszcze w świątecznej scenerii w piątkowy wieczór (10 stycznia) miało miejsce w "Kuźni" noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia "Nasz Grodziec". Spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia w roku ubiegłym, wspomnieniem najdłużej działających członków Stowarzyszenia podziękowaniem za owocną współpracę a także złożeniem życzeń na 2020r.
  Więcej ...
 • 3 Spotkanie opłatkowe

  Tradycyjnie już 22 grudnia Sołtys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” zorganizowali w świetlicy wiejskiej doroczne spotkanie dla najstarszych, samotnych osób mieszkających w naszej wsi. Zawsze o Nich pamiętamy, to Oni przekazali nam tradycje i zwyczaje przywiezione z Kresów. Często czerpiemy wiedzę z ich doświadczeń i życiowej mądrości, toteż z wielką radością czekamy zawsze na naszych zacnych Gości.
  Więcej ...
 • 4 Mikołaj

  Tradycyjnie już w piątkowe popołudnie świetlica w Grodźcu zapełniła się najmłodszymi milusińskimi. Dzieci z wypiekami na twarzy wyczekiwały mając wątpliwości nie ma śniegu, czy dojedzie ? Wiadomo że jest dobry, że przywozi prezenty …..słowem budzi emocje.
  Więcej ...
 • 5 Turniej w Kota

  Po raz dziewiąty w sobotnie popołudnie dawna „Kuźnia” w Grodźcu będąca siedzibą Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” zapełniła się pasjonatami gry w „Kota”, która od wielu pokoleń emocjonuje jej uczestników.
  Więcej ...

Podziękowania z Wilna

            W ostatnich dniach otrzymaliśmy podziękowania za słodycze zebrane dla polskich dzieci z Wilna podczas zbiórki świątecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. W ramach akcji przeprowadzonej w Grodźcu zgromadzono ponad 70 kilogramów słodyczy.

Tak dużą ilość słodyczy udało się zebrać dzięki ofiarności mieszkańców, a także pomocy: księdza proboszcza Zdzisława Banasia, radia Doxa z Opola, społeczności PSP w Grodźcu, właścicieli sklepów spożywczych w Grodźcu oraz pracowników UGiM w Ozimku.

              Stowarzyszenie zbierało dary dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej Namas, kuris laukia (Dom, który czeka) w Nowej Wilejce, dzielnicy Wilna i prowadzonej przez siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Nowa Wilejka (lit. Noujoji Vilnia) jest wschodnią dzielnicą Wilna, znaną przede wszystkim jako miejscowość leżąca na trakcie Batorego, a także jako miejsce urodzenia Tadeusza Konwickiego. Mniej osób wie, że obecnie jest to jedna z bardziej polskich dzielnic stolicy Litwy. O ile w całym mieście odsetek Polaków nie przekracza 20%, o tyle w Nowej Wilejce Polacy stanowią jedną trzecią mieszkańców. W czasach Związku Radzieckiego dzielnica rozwijała się jako typowe przedmieście przemysłowe, wraz z odzyskaniem niepodległości przez Litwę i uwolnieniem procesów rynkowych większość dużych zakładów upadła, a Nowa Wilejka zbiedniała. W porównaniu z resztą miasta mieszkają tam teraz ludzie ubożsi i słabiej wykształceni. W grupie tych osób znajduje się także spora liczba Polaków. 

Do świetlicy dzieci przychodzą po szkole, by przy pomocy sióstr lub wolontariuszy odrobić zadane lekcje i pouczyć się. Jest też wspólny posiłek, a także zajęcia wychowawcze i różnego typu gry oraz zabawy. W dniach wolnych organizowane są wycieczki, zajęcia sportowe, teatrzyki, wspólne ogniska itp. W pracy systematycznie wspomaga siostry grupa młodych ochotników, uczniów szkół średnich i studentów. Świetlica współpracuje z rodzicami dzieci oraz ze szkołą i kuratorem.

Świetlica środowiskowa Dom, który czeka powstała w 2005 r. z inicjatywy sióstr zakonnych, które dostrzegły potrzebę pomocy dzieciom. W ubiegłym roku siostry otwarły kolejną świetlicę w podwileńskiej Rudaminie. Miejmy nadzieję, że współpraca pomiędzy mieszkańcami Grodźca a Polakami z Litwy będzie się rozwijać.

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright 2020 Nasz Grodziec