Opłatek

Jak co roku Sołtys wraz z Radą Sołecką i Stowarzyszenie Nasz Grodziec zorganizowali spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych mieszkańców Grodźca. Rozpoczęło się ono od poświęcenia opłatków i wspólnej modlitwy prowadzonej przez księdza proboszcza Zdzisława Banasia.

Następnie życzenia mieszkańcom złożyli burmistrz Ozimka Jan Labus oraz sołtys Grodźca Zdzisław Adamski. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia .

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół Jutrzenka, który wykonywał pastorałki, a także znane i śpiewane przez wszystkich popularne kolędy. Spotkanie opłatkowe trwało ponad dwie godziny.