Wigilia dla samotnych

             17 grudnia odbyło się w Pawilonie spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. Organizatorami spotkania byli Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.

            Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych przez sołtysa Zdzisława Adamskiego, następnie życzenia samotnym i starszym mieszkańcom naszej wsi złożył burmistrz Ozimka, Jan Labus. Po życzeniach ksiądz proboszcz Zdzisław Banaś poświęcił opłatki i nastąpił czas na wzajemne składanie sobie życzeń. Pod koniec spotkania przewodnicząca parafialnego Caritasu Teresa Kałamarz powiedziała kilka słów na temat pracy zespołu, którym kieruje. Przez całe spotkanie można było słuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Grodziec. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Grodźca.

            Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, pani Barbarze Katolik za pomoc w przygotowaniu spotkania.