Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Tel.+48 775464029
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Półkolonie

  Koniec wakacji to dla najmłodszych mieszkańców Grodźca okazja do wzięcia udziału w półkoloniach organizowanych w Kuźni przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec. W tym roku z możliwości tej skorzystało trzydzieścioro dzieci, które pod opieką pań Iwony Konieczo i Marzeny Leżak spędziły aktywnie dwa ostatnie tygodnie wakacji.
  Więcej ...
 • 2 Rajd po Ukrainie

  W dniach 21 lipca – 3 sierpnia Stowarzyszenie “Nasz Grodziec” zorganizowało kolejny rajd rowerowy, pod nazwą Szlakiem kresowych twierdz. Jego trasa wiodła po obecnych terenach Ukrainy. W rajdzie wzięło udział 11 osób: Ania, Bartek, Basia, Krzysiek, Łucja, Marysia, Mirek, Rysiek, Teresa, Tomek, Zdzichu, ekipa prawie taka sama, jak rok temu na Białorusi. Poniżej przedstawiamy relację z trasy rajdu.
  Więcej ...
 • 3 VII Opolskie Spotkania Kresowe

  W dniach 23-24 czerwca odbyły się VII Opolskie Spotkania Kresowe zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec oraz Sołtysa Grodźca i Radę Sołecką. Imprezę dofinansowaną przez UGiM w Ozimku, objął patronatem Wojewoda Opolski Adrian Czubak, patronat medialny sprawowały Radio Opole oraz Tygodnik Ziemi Opolskiej.
  Więcej ...
 • 4 Honorowy Obywatel

  9 czerwca 2018 r. wieloletni kapelan Sybiraków ksiądz prałat Edmund Cisak, został Honorowym Obywatelem Gminy Ozimek, gdzie przez długie lata był proboszczem w parafii grodziec. Tytuł przyznała mu Rada Miejska na uroczystej
  Więcej ...
 • 5 Turniej tenisa

  Na nowym stole tenisowym rozgrywano VI Turniej tenisa stołowego, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Stół, a w zasadzie dwa stoły zostały zakupione z funduszu sołeckiego przez sołtysa Grodźca, Zdzisława Adamskiego. Jeden z nich trafił do PSP w Grodźcu, a drugi stać będzie w Kuźni.
  Więcej ...

PREZES STOWARZYSZENIA

Krzysztof Kleszcz

Mieszkaniec Grodźca - od zawsze. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Autor jednej książki i kilkunastu artykułów z dziedziny językoznawstwa, współautor dziewięciu tomów Słownika gwar śląskich. Zafascynowany kresami wschodnimi. Inicjator akcji pomocy polskim dzieciom w Wilnie zob.

http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,4195941.html
http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,4456776.html
http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,4473021.html
http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,4768343.html
Kiedyś miłośnik chodzenia po górach, dziś zwolennik jazdy na rowerze i pływania. Radny gminy Ozimek. Wieloletni społecznik.

W lipcu 2017r. uhonorowany przez Marszałka Województwa Opolskiego Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego"

V-ce PREZES

Jan Karpa 

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w specjalności Maszyny Robocze Ciężkie. Ukończył studia podyplomowe - Maszyny i Urzadzenia do Obróbki Plastycznej - w instytucie Maszyn i Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Do 1990r. asystent projektanta i projektant w Biurze Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych " Hutmaszprojekt - Hapako" w Katowicach.
Obecnie pracuje w Zespole Specjalistów d/s Nadzoru i Rozwoju Wydziału Zabezpieczenia Produkcji i Rozwoju Huty Małapanew. Koordynator zamówień, dostaw i montażu żelbetonowych elementów prefabrykowanych, elementów zbrojenia stalowej konstrukcji dachu, elementów zadaszenia i wykonania w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Współtwórca koncepcji i projektu łącznika nowej sali gimnastycznej z budynkiem szkoły. Inicjator wielu działań na rzecz społeczności lokalnej.
Z początkiem 2005r. inicjuje przy udziale Sołtysa wsi wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie znaczącego i ponadnormatywnego oddziaływania tranzytu pojazdów na zasoby środowiska wsi, zrdowie, mienie i warunki życia mieszkańców.
W oparciu o sporządzony na polecenie Wojewody Opolskiego "Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 46 na odcinku miejscowości Grodziec gmina Ozimek" jako członek zarządu Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" podejmuje dalsze działania nad wyeliminowaniem z zagrożonego środowiska wsi, jej zabudowy mieszkaniowej, ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, wibracji i zanieczyszczeń oraz zakłóceń w komunikacji lokalnej i terenów przyległych.
Podejmowane działania zmierzają do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a jedynym skutecznym rozwiązaniem jest realizacja zaplanowanej obwodnicy.
Od 2006r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciw Elektroskażeniom z siedzibą w Rzeszowie, które przeciwdziała lokalizowaniu na terenach zabudowy mieszkaniowej stacji bazowych telefonii komórkowej z powodu ich znaczącego i szkodliwego oddziaływania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi.

Hobby: działka ogrodowa, kultywowanie historii i tradycji swojej wsi, kolekcjonowanie muzyki filmowej i jazzu.
Zainteresowania: historia nowożytna, polityka gospodarcza, kulturoznawstwo, technologia i technika wytwarzania, stosowania.

Radny Gminy i Powiatu.

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright 2018 Nasz Grodziec