W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o naprawę dwóch mostów na rzecze Białce oraz w związku z faktem, że zapewnienie o ich naprawie były jedną z obietnic wyborczych burmistrza M. Wieszołka złożyłem 24 kwietnia interpelację w tej sprawie. Jej treść oraz odpowiedź burmistrza M. Wieszołka przedstawiamy poniżej.

Radny RM Krzysztof Kleszcz