Grodziec-Ogrodzieniec-Pieskowa Skała-Ojców

Wiele atracyjnych miejsc zwiedzili uczestnicy wycieczki zorganizowanej 15 września  przez Sekcję Turystyczną Włóczykij Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”. Pierwszym miejscem były ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Zamek ten, co ciekawe, wybudował w XIV-XV w. ród Włodków herbu Sulima, ten sam, który był właścicielem Biłki Szlacheckiej.

W  Ogrodzieńcu zobaczyli też salę tortur, ze zgromadzonymi przyrządami służącymi specjalnie do zadawania cierpień. Jeszcze więcej atrakcji czekało w zamku Pieskowa Skała. Czternastowieczny, wielokrotnie przebudowywany zamek mieści w sobie obecnie Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Ekspozycja stała Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne podzielona została według panujących w sztuce stylów (sala średniowiecza, renasansu, baroku, itd.). W każdej z sal bogate zbiory malarstwa światowego (m. in. Eugeniusz Delacroix, Bartholomeus van der Helst) i polskiego (m. in. Henryk Siemiradzki, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski), porcelana z Miśni, Berlina, Wierbiłek, gobeliny, rzeźby, naczynia i sprzęty codziennego użytku. Całości dopełniają zebrane meble z epoki. Z Pieskowej Skały pojechali do Ojcowa, w którym znajdują się znacznie bardziej zniszczone ruiny zamku. Prócz ruin jest też w pobliżu Ojcowa Jaskinia Łokietka, gdzie według legendy miał schronić się Władysław Łokietek przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Po półgodzinnym, intensywnym marszu pod górę dotarli do jaskini i pod opieką przewodnika zwiedzili jej trzy komory. Z Jaskini Łokietka  wracali niebieskim szlakiem pod Bramę Krakowską, a stamtąd do źródełka miłości i do autokaru. W wycieczce wzięło udział siedemdziesiąt osób. Organizatorzy dziękują panu Wojciechowi Filipowiczowi za ciekawe informacje na temat zwiedzanych obiektów.