26 listopada br delegacja Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" oraz sołtys Grodźca  uczestniczyli na zaproszenie Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie w uroczystościach z okazji 30 lecia działalności Towarzystwa organizowanej pod honorowym Prezydenta Częstochowy. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprezentowało swoje formy aktywności i bogaty dorobek w działalności statutowej na rzecz przybliżania mieszkańcom Częstochowy, a szczególnie dzieciom i młodzieży, bogatej historii Kresów, informacji o rozwijające się kulturze, tradycjach i zwyczajach, nauce, życiu codziennym a także wiedzy o potencjale gospodarczym Kresów. Podczas uroczystości, która odbyła się w Muzeum Monet i Medali zostały wręczone zasłużonym działaczom Towarzystwa dyplomy i odznaczenia.W zaprzyjaźnionym Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pozyskaliśmy doświadczonego w działalności Partnera, z którego doświadczenia można wiele się nauczyć. Gratulujemy tak pięknego Jubileuszu !