Podziękowanie Starosty

Otrzymaliśmy podziękowanie gminy Turgiele na Litwie za świąteczne dary.