Kolędowanie

Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Od południa grupa kolędników, wśród której byli trzej królowie, odwiedzała z kolędą grodzieckie domy. Wszędzie przyjmowano ich życzliwie i ze wzruszeniem słuchano starych, znanych jeszcze sprzed wojny kolęd i pastrorałek.

Mimo szczerych chęci kolędnicy nie obeszli wszystkich domów grodzieckich, obiecali jednak, że w przyszłym roku pójdzie lepiej i zawitają do każdej rodziny. O g. 19.00 rozpoczął się w Kuźni wieczór kolęd. Był on przygotowany wspólnie przez zespoły Jutrzenka i Grodziec oraz przez Radę Sołecką, działającą pod przewodnictwem Zdzisława Adamskiego i Stowarzyszenie Nasz Grodziec. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy wsi. Jako pierwszy kolędował zespół Jutrzenka, po nim zespół Grodziec. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania śpiewali znane sobie kolędy i pastorałki. Wieczór kolęd zakończył się o g. 21.00.