24 czerwca br, na zaproszenie Prezesa Zapałczarni w Częstochowie naszego ziomka - Eugeniusza Kałamarza – delegacja w składzie: Helena Gruszka – prezes Stowarzyszenia Nasz Grodziec, Zdzisław Adamski – sołtys Grodźca oraz dr Krzysztof Kleszcz – radny Rady Miejskiej   w Ozimku miała okazję zobaczyć nową ekspozycję pt. „Zapałczarnia w Częstochowie – Historia – Teraźniejszość – Perspektywy” uczestniczyć w konferencji popularno-naukowej organizowanej pod tym samym tytułem a także mieliśmy możliwość zwiedzić zachowany park maszynowy Częstochowskiej Zapałczarni jako osobliwe, unikatowe Muzeum, które jeszcze niedawno produkowało zapałki..… Tytułem ciekawostki należy zdradzić fakt iż jeszcze w 1944r zwiedzana przez nas Zapałczarnia w Częstochowie zaopatrywała w swoje produkty bliskie nam miasto Lwów. Po ekspozycji muzealnej oprowadzał nas jej wielki pasjonat, sam prezes pan Eugeniusz Kałamarz.

           Ekspozycję i monografię przygotowała i zredagowała dr hab. Anna Odrzywolska, historyk, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Budynek muzeum „to nie tylko pozostałość po fabryce”, to miejsce które cały czas żyje. Odbywają się tutaj między innymi liczne wystawy, konferencje naukowe i wernisaże. Jest to miejsce z potencjałem, które trzeba (...) i bezwzględnie należy zachować dla przyszłych pokoleń. Na wystawie prezentowane są m.in. informacje i zdjęcia przedstawiające produkcję zapałek a także liczne dokumenty, listy pracowników czy faktury oraz zdjęcia maszyn. Wystawa i towarzyszące jej wydanie monografii stanowi przede wszystkim wielką szansę i próbę zwrócenia uwagi na fakt,     że starość to nie balast, ale ogromny kapitał, który obecnie dla potomnych należy wykorzystać.        

         Prezes Częstochowskich Zakładów Zapałczanych SA - Eugeniusz Kałamarz – mówi , iż jest to ostatni moment, w którym ten kapitał jeszcze można ożywić projektami, środkami unijnymi i działalnością ludzi, którzy nie tylko dostrzegają potencjał, ale również widzą niesamowite możliwości ich zastosowania. Eugeniusz Kałamarz dodał, że w 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został wniosek, zredagowany przez prof. Odrzywolską, dotyczący uznania Muzeum Produkcji Zapałek za Pomnik Historii Polski. Pismo wciąż czeka na realizację.

       Dziękując za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w otwarciu wystawy i konferencji życzymy zarówno Prezesowi jak i pracownikom – społecznikom żywotnie zainteresowanym zatwierdzeniu istniejącej już starej - nowej placówki muzealnej, by „ z marszu weszła w kulturalny krwioobieg” spuścizny kultury technicznej miasta i regionu. Życzymy satysfakcji z dotychczaso- wych dokonań i realizacji dalszych wyzwań .

H.G.