9.10.2021 w grodzieckiej „Kuźni” miało miejsce spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” (reprezentowanego przez Helenę Gruszkę- prezes stowarzyszenia, Krzysztofa Kleszcza- wieloletniego prezesa stowarzyszenia, radnego miejskiego, członka stowarzyszenia oraz Łucję Furman i Tomasza Furmana- członków stowarzyszenia) z przedstawicielami Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka (reprezentowanego przez Barbarę Styś- prezes stowarzyszenia, sołtys wsi Piotrówka oraz Barbarę Prokopiak- dyrektor szkoły w Piotrówce). Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i praktyk z zakresu działalności obu stowarzyszeń. Podkreślano chęć kultywowania i upowszechniania kultury kresowej oraz pielęgnowania tradycji Kresowian. Rozmawiano o rodowodach i powiązaniach obu miejscowości. Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy.
Jak się okazało, jest bardzo dużo przestrzeni do wspólnego działania.