Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Przekaż nam 1%

  Jak co roku całość środków z 1% przeznaczana jest na inicjatywy na rzecz wsi i mieszkańców.
  Więcej ...
 • 2 Wizyta Św. Mikołaja

  05.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady sołeckiej i Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" do Świetlicy Wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych dzieci, to i słodkości było bez liku!!!
  Więcej ...
 • 3 Rajd w Święto Niepodległości

  11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy „Cyklista” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.
  Więcej ...
 • 4 Konkurs plastyczny

  We wtorek 02.11.2021 w grodzieckiej Kuźni zaprezentowano pokonkursową wystawę prac plastycznych. Konkurs plastyczny pt. „Mój Grodziec w barwach jesieni” został zorganizowany w okresie od 11 do 24 października przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Grodźcu.
  Więcej ...
 • 5 Tenis

  Po dwu latach przerwy spowodowanej pandemią, w sobotę, 23 października br. w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbyły się zawody sportowe kolejnej VIII edycji Turniej Tenisa Stołowego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
  Więcej ...

Obchody dnia 11 Listopada

Tegoroczne 104 obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości miały dla mieszkańców Grodźca wyjątkowe znaczenie.

Po pierwsze za naszą wschodnią granicą nadal trwa wojna, a wielu z nas swymi rodzinnymi korzeniami związana jest z terenami dzisiejszej zachodniej Ukrainy, a dawnej Polski.

Polski, która tak jak dzisiaj Ukraina wywalczyła sobie niepodległość.

Z serca życzymy Ukrainie suwerenności, ale również odpowiedzialności za wolność.

Po drugie obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone były ze złożeniem Obietnicy Zucha przez członków nowo utworzonej I Próbnej Grodzieckiej Gromady Zuchowej "Orły" im Orląt Lwowskich.

Wszystko rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny.

Podczas mszy obecni byli repezentująca Burmistrza Ozimka Sekretarz Gminy Barbara Durkalec, Sołtys Grodźca Zdzisław Adamski wraz z Radą Sołecką, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Grodźcu jak również reprezentanci Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Tak, wspólnie dziękowaliśmy za wolność i pokój w kraju.

Po mszy ruszyliśmy na cmentarz, gdzie pod pomnikiem Ofiar Wojen z Parafii Grodziec został odśpiewany hymn narodowy następnie nastąpiło złożenie symbolicznych kwiatów.

Wspólną modlitwą zakończyły się uroczystości na cmentarzu by godzinę później upamiętnić Narodowe Święto Niepodległości rajdem rowerowym. Trasa rajdu wiodła przez wioski położone blisko Grodźca (Grodziec, Chobie, Mnichus, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Schodnia, Ozimek, Grodziec). Każdy z uczestników dostał flagę na rower bądź opaskę na ramie. Dystans jaki pokonano to 30 km ale nie kilometry były tu celem lecz wspólne świętowanie niepodległości.

W świetlicy wiejskiej po godzinie 18:00 rozpoczęło „Ognisko Patriotyzmu”- spotkanie dla mieszkańców, które w rzeczywistości było częścią artystyczną tegorocznych obchodów.

Frekwencja dopisała, wśród zebranych były dzieci, ludzie młodzi, nieco starsi oraz ci w bardzo dostojnym wieku. Wielu przybyło całymi rodzinami, by wspólnie świętować niepodległość.

Sala była oświetlona blaskiem świec, panował delikatny półmrok. Wtedy donośny głos druha wezwał obecnych do odśpiewania hymnu państwowego. Wszyscy w szacunku i z godnością odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, po czym harcerze (Kornel Madej oraz Aleksander Furman) przemówili słowami Roty. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego przywitano obecnego wśród zgromadzonych marszałka (w rolę Marszałka Piłsudskiego wcielił się Józef Adamski). Zuchy wspólnie wyrecytowały wiersz „Kto Ty jesteś? Polak mały” . Zgromadzeni wysłuchali występów wokalnych Joanny Halupczok, Mai Molendowskiej oraz Mai Dropały po czym zuchy na rozkaz druha wymaszerowały podążając za blaskiem świec na miejsce złożenia obietnicy. Ostatni indywidualny występ wokalny należał do Amelii Kity, której serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

Po solowych występach nadszedł czas na wspólne śpiewanie. Patrząc na zebranych widać było dumę, szacunek jak również radość ze wspólnego przebywania i wzmacniania patriotycznych więzi. A kiedy kończył się powoli przewidziany repertuar na sali nieoczekiwanie rozbrzmiały skrzypce Stanisława Bojdunika i więcej utworów urozmaiciło spotkanie.

Niedługo później wróciły dumne zuchy ze znanym wielu znaczkiem zucha na piersi, co wśród wielu wzmocniło ducha.

Było to wspaniałe przeżycie, widząc jak starsze osoby z ciepłem spoglądały na dzieci i młodzież, dla których ważne są takie wartości jak Bóg Honor i Ojczyzna. To nowa nadzieja na lepsze jutro.

Uroczystość dobiegała końca, ale nie był to koniec atrakcji można było spotkać się z marszałkiem oraz zapoznać się z ekspozycją broni GROT C16 FB-M1 wystawioną na końcu sali pod pieczą pana Jerzego Urbaniaka.

Wspólne świętowanie 11 listopada skończyło się, ale nie dla wszystkich, ponieważ zuchy i harcerze tego dnia miały swoje pierwsze bytowanie, które trwało do ... następnego dnia.

 

Sławomir Supel

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grodźcu odbyły się pod Patronatem Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka.

Foto: mgr Adam Kasperski, T. Furman

JOGA - zadbaj o zdrowie w formie relaksu - serdecznie zapraszamy - tel. 784614895