Śladami naszych przodków. Album fotografii

W maju 2013r. ukazała się książka Śladami naszych przodków. Album fotografii wydana przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec. W książce zaprezentowano prawie 250 zdjęć zrobionych przed zakończeniem II wojny światowej. Najwięcej zdjęć wykonano w Biłce Szlacheckiej i Biłce Królewskiej.

Poza tym są również zdjęcia z Zuchorzyc, Barszczowic  i Podborzec. Są też fotografie przedstawiające ruchy migracyjne mieszkańców; mamy zdjęcia wykonane w Ameryce Północnej, Brazylii, Kanadzie. Znajdują się w albumie także fotografie zrobione w czasie II wojny światowej, dokumentujące wojenne losy mieszkańców wymienionych wyżej wsi. Zdjęcia zbierano od 2009 r., najpierw w Grodźcu, później w innych miejscowościach. Spływały z wszelkich zakątków Polski, a także z innych krajów. Zebrane zdjęcia podzielono na następujące działy: Architektura, Życie wsi, Rodziny, Dzieci, Portrety, Emigracja, Wojsko i wojny. Zdecydowana większość prezentowanych w książce fotografii nie była nigdzie publikowana.

Jeszcze do nabycia.

Książkę wydano w ramach grantu pozyskanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.