Szanowni Mieszkańcy Grodźca,

21 lipca ukazało się Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie budowy w Grodźcu zakładu przetwarzającego zagęszczone ścieki. Zakład chce budować spółka Maxcalc Sp. z o.o. z Antoniowa (ul. Ozimska 11). Istnieje obawa, że nowy zakład będzie źródłem nieświeżego powietrza dla całej naszej wsi. Dlatego też proszę o podpisanie i dostarczenie do UG protestu przeciwko budowie tego typu zakładu. Wzór zamieszczono poniżej. Podpisany dokument można dostarczyć osobiście do p. nr 219 w UG lub wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Swój sprzeciw trzeba wysłać do dnia 4.08.2022 r.

Krzysztof Kleszcz - radny RM

Sprzeciw indywidualny                                                 Sprzeciw zbiorczy

Aktualizacja z dnia 2 sierpnia 2022r.

Komunikat Gminy Ozimek

w związku szeroko pojawiającymi się błędnymi informacjami
w przestrzeni publicznej przekazuję oficjalny komunikat Gminy Ozimek

  1. W dniu 20.07.2022r. do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynął wniosek firmy MAXCALC Sp. z o.o. z Antoniowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja ooś) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organicznych w wyniku przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Grodziec” (na wyjeździe z Grodźca w stronę Dobrodzienia przy DK46).
  2. 2.Prawo pozwala każdemu przedsiębiorcy złożyć wniosek o decyzję ooś, nawet nie będąc właścicielem działki.
  3. W dniu 21.07.2022r. na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszczęto postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i obwieszczeniem DRO.6220.4.2022r. podano do publicznej wiadomości (zamieszczono na stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz wysłano Sołtysowi wsi Grodziec celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń wsi Grodziec) informacje o toczącym się postępowaniu.
  4. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), pismem z dnia 22.07.2022r. wystąpiono do odpowiednich organów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, przesyłając wniosek wraz z całą dokumentacją z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu. Organy powinny odpowiedzieć w ciągu 14 dni.
  5. 5.Zwrócimy się do inwestora o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Grodźca w celu wyjaśnienia charakteru inwestycji.
  6. 6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2017 roku nie przewiduje w tej lokalizacji inwestycji uciążliwych środowiskowo, co oznacza, że Gmina Ozimek nie wyrazi zgody w Grodźcu na inwestycję uciążliwą środowiskowo.
  7. Spółka PGKiM nie zamierza dostarczać do tej instalacji osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Antoniowie.
  8. 8.Decyzja ooś jest na razie w początkowej fazie postępowania i nie zostanie wydana wcześniej niż w listopadzie bieżącego roku.

 Z-ca Burmistrza Ozimka

   /-/ Andrzej Brzezina

Wciąż zachęcamy mieszkańców do wyrażania swoich opinii w sprawie ( link) i składanie ich (do 04.08) w UGiM w Ozimku.